Kulturprisen kan utdeles til utøvende kunstnere at enhver art, og ellers til alle som ved kunstnerisk
eller kulturell virksomhet har nedlagt fortjenestefullt arbeid til fremme av kulturlivet i Vefsn.
Prisen skal vanligvis tilfalle enkeltpersoner, men kan i spesielle tilfeller tildeles kulturelle
organisasjoner og foreninger.
Forslag til kandidater til Vefsn kommunes kulturpris for 2018 sendes innen 11. august 2019
til Vefsn kommune, Postboks 560, 8651 Mosjøen