Denne uka kan Krinkelkroken barnehagen feire 30 års jubileum. Det er 30 år med mange gleder og historier. Relasjoner og vennskap har blitt til, og mange barn har hatt sine første år i Unger i lek utenfor barnehagendenne barnehagen. Barnehagen har også vært gjennom noen krevende år. I 2003 brant barnehagen helt ned, men driften fortsatte i provisoriske lokaler til ny barnehage stod ferdig i 2005.Krinkelkroken barnehage på instagram

 

I dag drives barnehagen med profesjonelle og dyktige ansatte som har fokus på gode hverdager, tid og rom til å gi ungene gode og nyttige erfaringer for resten av livet. De ansatte er utviklingsorientert og gjør mange gode erfaringer innen digital satsning og kroppsvern.

I disse tider står personalet så til de grader på, og sørger for å ha et godt pedagogisk barnehagetilbud i en tid preget av pandemi. Vi må rette en stor takk til alle som jobber i barnehage, og gratulere så mye med jubileet!
 

Sissel Nilsskog Auflese
enhetsleder barnehage