I uke 37 tilbys koronavaksine til alle født i 2004 og 2005. Det er gitt ut info til de videregående skoler i Vefsn, og det blir tilrettelagt for vaksinering i skoletiden.

Dere som ikke går på videregående skole bes ta kontakt med vaksinetelefonen tlf 948 08186​ på hverdager mellom 08.30-10.30 for timebestilling.

Dose 2 blir etter anbefalinger fra helsemyndighetene gitt etter 8 uker, dvs. i uke 45.

Vaksineringen foregår på Betel: Se kart

regjeringen.no: Tilbyr koronavaksine til 16- og 17-åringer

 

Kristin Pedersen
Vaksineteamet i Vefsn kommune