Vefsn kommunes beredskapsgruppe holder nå daglige møter.

Kommunen følger nasjonale myndigheters restriksjoner og råd.

Helgelendingen og Vefsn NO er kommunens viktigste samarbeidspartnere for å få ut informasjon til kommunens innbyggere.

 

Følgende tiltak er iverksatt/blir iverksatt:

  • Det er fortsatt ikke påvist coronasmitte i Vefsn kommune
  • Det er kommet ny forskrift som regulerer karantene mm etter reiser. Alle som har vært utenlands med unntak av Sverige og Finland skal nå i 14 dagers karantene. Endringen innebærer altså at også de som kommer fra Danmark nå omfattes av karantenereglene. https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-13-287
  • Kommunen vurderer å innskjerpe kravene til serveringssteder
  • Kommunen vurderer hvordan vi kan innføre tiltak som kan forhindre større folkeansamlinger på ulike steder der disse ikke er regulert av vedtak som allerede er fattet

 

Kommunen oppfordrer til godt naboskap og samarbeid slik at man kan opprettholde viktige samfunnsfunksjoner.