Vefsn kommunes beredskapsgruppe holder fortsatt daglige møter. Kommunen følger nasjonale myndigheters restriksjoner og råd.Følgende tiltak er derfor iverksatt/blir iverksatt:​

  • Det presiseres at Folkehelseinstituttet har innskjerpet kravene til karantene. Dette gjelder nå også øvrige hustandsmedlemmer dersom en eller flere er i karantene
  • Kommunens legekontor reduserer inntak av vanlige pasienter
  • Elevene får et opplæringstilbud selv om de ikke er på skolen. Det er den enkelte skole og lærer som kjenner elevene best og kommunikasjonen vil derfor gå fra hver skole til elever og foreldre. Dette medfører at elevene vil få noe ulikt opplegg ut fra de vurderinger skolen gjør f.eks basert på elevenes alder. Vi ber om forståelse for at skolene trenger noe tid før alt er helt på plass
  • Barnehagen/skolen vil likevel gi et tilbud dersom dette er helt påkrevd for å ivareta samfunnskritiske funksjoner.  Dette gjelder kun der begge foreldrene må ivareta samfunnskritiske oppgaver.  Det er viktig at antallet barn og unge i skoler og barnehager nå holdes på et absolutt minimum.

 

Kommunen oppfordrer til godt naboskap og samarbeid slik at man kan opprettholde viktige samfunnsfunksjoner.