koronasertifikat_utsnitt.png

Finn ditt koronasertifikat
Du finner informasjon om og kan se ditt eget koronasertifikat ved å logge inn på helsenorge.no. www.helsenorge.no/koronasertifikat

Karantene og koronasertifikat
Spørsmål og svar på regjeringens nettside

Informasjon om koronasertifikat
på FHI sin nettside