koronasertifikat_utsnitt.png

Koronasertifikatet er digitalt:
Du kan se ditt eget koronasertifikat ved å logge inn på Helsenorge.no. www.helsenorge.no/koronasertifikat

Dersom du ikke kan bruke smarttelefon, PC eller nettbrett:
Du kan du få tilsendt koronasertifikatet i posten. Fremgangsmåte for bistand til ikke-digitale innbyggere som gjelder fra 24.06.21:

  1. Ha klart fødselsnummer eller d-nummer
  2. Ring informasjonstelefonen for korona:
    -   Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag.
    -   Fra Norge: 815 55 015
    -   Fra utlandet: +47 21 89 80 42

Saksbehandler vil be deg om ditt fødsels- eller d-nummer, og be deg opplyse om navnet ditt og din folkeregistrerte adresse. Hvis navnet og adressen du opplyser om ikke stemmer med det som vises som folkeregistrert adresse i Helfos system, kan de ikke sende koronasertifikatet. Du må da kontakte folkeregisteret for å avklare hva som er registrert på deg. Hvis du har gyldig koronasertifikat, sendes dette per post. 

Vært oppmerksom på at det kan ta en uke før du mottar sertifikatene, du kan derfor ikke få tilsendt koronasertifikat basert på negativ koronatest ettersom gyldigheten testresultatet kun er gyldig i 24 timer.

Du selv må være oppmerksom på gyldighetsdatoen som er 90 dager fra utskriftsdatoen


Hva vaksinerte kan gjøre:  FHI: Råd, regler og unntak for koronavaksinerte

Regjeringen: Slik kan du bruke koronasertifikatet innenlands i Norge

Øvrig informasjon om korona her på vår nettside : www.vefsn.kommune.no/korona