Digitalt testmøte KST
Rådmann Erlend Eriksen i Vefsn kommune i møte med kommunestyrerepresentantene digitalt.
Onsdag 1. april skal hele kommunestyremøtet gjennomføres på denne måten.For første gang vil det bli gjennomført et heldigitalt kommunestyremøte i Vefsn. Testmøtet onsdag var vellykket.

Det heldigitale kommunestyremøtet er berammet til onsdag 1.april, og representantene har fått innkalling og sakspapirer på epost, som vanlig.
Men møtet blir helt uvanlig.
ngen skal møte i kommunestyresalen på rådhuset, men benke seg foran egen datamaskin. Drøftingene vil foregå via bilde, lyd og chat.

Onsdag ble systemet testet sammen med alle kommunestyrerepresentantene, som altså var til stede via nettet.
Både ordfører Berit Hundåla og rådmann Erlend Eriksen konstaterer at det meste gikk som det skulle. Noen mindre tekniske utfordringer vil bli løst, forsikrer de.

Rådmannen benyttet anledningen til å orientere kommunestyremedlemmene om koronasituasjonen.

Vefsn kommune har i en årrekke strømmet kommunestyremøtene slik at de har vært tilgjengelig for alle på nett.
Det er en tjeneste som foreløpig ikke kan gjennomføres når møtene blir digitale, men som en tar sikte på å få på plass snarest.

 

Spørsmål?
Ta kontakt med ordfører Berit Hundåla, tlf. 48123789/epost: ordforer@vefsn.kommune.no


Mvh
Kristin Hurthi
Beredskapskoordinator
Vefsn kommune