Fra et tidligere møte i kommunestyret

Saklisten m/utredninger finner du på vår politiske møtekalender.

Som vanlig kan du følge møtet direkte på https://vefsn.kommunetv.no/.
Opptak fra tidligere møter finner du ved å følge den samme lenka.

Det er på grunn av koronasituasjonen på Helgeland, og for å følge nasjonale råd i forhold til smittespredning at ordfører Berit Hundåla har besluttet å avholde dette møtet digitalt.  Møtet gjennomføres via den digitale plattformen Teams.