I dagens pressemelding fra regjeringen, kommer det klart frem at vaksineringen er det viktigste og sterkes virkemiddelet vi har for å holde smitten nede og under kontroll.

Helsedepartementet har bedt kommunene intensivere vaksineringen og har satt noen klare mål.

Vaksinering med oppfriskningsdose/3. dose pågår for fullt i Vefsn kommune.

Innbyggere med nedsatt immunforsvar får fortløpende sin 3. dose.

Beboere på sykehjem og institusjoner har nå fått sin oppfriskningsdose/3. dose.

Helsepersonell får sin 3. dose i disse dager.

I denne og neste uke er det dropinvaksinereing for oppfriskningsdose til personer over 65 år på Betel for personer der det har gått 5 måneder eller mer siden 2. dose.
Sjekk her på vår hjemmeside for dag og tidspunkt.

Her har vi forsøkt å fordele innbyggere på ulike dager etter etternavn, men dersom det ikke passer vil du kunne komme på en av de andre dagene.

For alle de nevnte gruppene er målet å være ferdig i løpet av 2021.

Når gruppen over er ferdig, starter vi på vaksinering av friske 45-64 åringer samtidig som vi vil vaksinere 18-64 åringer med underliggende sykdommer.

Til slutt vil vi vaksinere friske 18-44 åringer.

Denne siste gruppen skal være ferdig vaksinert senest til påske 2022.

Vi kommer tilbake med organiseringen av dette så snart vi har det klart.

Parallelt med dette gis det og 1. og 2. dose vaksiner til de som ikke har tatt dette ennå. Foreløpig må man ringe og bestille time dersom man er i denne gruppen.

Er du usikker på denne informasjonen eller har spørsmål om vaksinering, så ta kontakt med vaksinetelefonen 94808186 på hverdager 08.30-10.30.