Turen som tok vel 2 timer viste hovedsaklig vegbygging, kabeltraseer og fundamentering for planlagte vindturbiner. Kommuneledelsen fikk også et innblikk i den store aktiviteten som nå pågår i området, med mannskaper og ca 100 ulike maskintyper, som gravemaskiner, dumpere, lastebiler, knusverk m.v.  Befaringen ble arrangert av Ørjan Thorstensen Rosvold fra Eolus vind.IMG_1799.jpg
Fra venstre: Kommunalsjef Trine Fåkvam, økonomisjef Asle Gammelli,
prosjektleder Ørjan Rosvold (Eolus) og kommunalsjef Kristin Hurthi.
Fotograf: Rådmann Erlend Eriksen