Rådmann Erlend Eriksen, kommunalsjef Kristin Hurthi, driftssjef Harald H. Hammer og avdelingsleder Per Inge Strøm var på befaring i Halsmovegen i Mosjøen 1. juli 2020, hvor Vefsn kommune bytter ut alt av vann, avløp og gatelys. De dårlige massene i veg skal byttes ut, og det legges nytt asfaltdekke.
Arbeidet er omfattende og komplekst og rådmannen ble imponert over kunnskapen og innsatsen til mannskapet i Vefsn kommune.

Planlagt ferdigstillelse 2022.

I løpet av hele anleggsperioden på 3 år, skal det byttes nærmere 2 km vann og avløp.

 

Fotograf: Rådmann Erlend Eriksen