Kippermoen ungdomsskole
Kippermoen ungdomsskole

Bygg og eiendom er et internt serviceorgan i den kommunale organisasjonen, og til enheten hører renholdsavdeling, driftsavdeling og prosjektavdeling.

Til enheten hører også boligkontoret som har ansvaret for forvaltning, drift og utleile av Vefsn kommunes boliger.

Ansvarsområdet er forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg og boliger, tilsammen ca 100.000 kvm. I tillegg har Bygg og eiendom ansvar for å gjennomføre større og mindre byggeprosjekter.

Renhold av de kommunale bygg styres av mange lover og forskrifter. Eksempelvis loven om helsetjenester i kommunen, arbeidsmiljøloven og forskriften om miljørettet helsevern. Målet for renholdet er å drive et forsvarlig og hygienisk renhold i forhold til de ulike krav til byggene.

Oversikt over kommunale bygg (formålsbygg) med vaktmester

Adm.bygg / spesialbygg
Rådhuset, Gaute Fjellseth tlf 481 48 725
Brannstasjonen, Gaute Fjellseth tlf 481 48 725
Mathias Brunsgate 12 (rus- og psykiatritjenesten, fagforeningskontor), Gaute Fjellseth tlf 481 48 725
Kr. Qualesgate 36 (Quales kafe), Jørn Andreassen tlf 990 37 737
Teknisk drift på Nyrud, Kjetil Hansen tlf 913 45 658

Skoler
Elsjford oppvekstsenter, Ståle Remman tlf 993 76 236
Granmoen skole, Ståle Remman tlf 993 76 236
Kulstad skole, Jan Nilsskog tlf 997 04 062
Mosjøen skole, Frank Vikdal tlf 918 78 692
Kippermoen ungdomsskole, Tom Inge Karstensen tlf 915 82 432
​Gamle Kippermoen ungdomsskole, tlf Tom Inge Karstensen 915 82 432
Olderskog skole, Sveinung Johnsen tlf 926 20 791
Vefsn voksenopplæringssenter, Kjetil Hansen tlf 913 45 658

Barnehager
Drevja barnehage, Ståle Remman til 993 76 236
Krinkelkroken barnehage, Jan Nilsskog tlf 997 04 062
Kulstad barnehage, Jan Nilsskog tlf 997 04 062
Skjervengan barnehage, Frank Vikdal tlf 918 78 692
Olderskog barnehage, Sveinung Johnsen tlf 926 20 791
​Andås barnehage (gamle Kippermoen ungdomsskole), Tom Inge Karstensen tlf 915 82 432
Nye Andås barnehage (fra sept 18), Torger Tokle tlf 913 70 114

Sykehjem
Parken bo- og servicesenter Vidar Haugstad 
Vefsn sykehjem Ole Arnt Enoksen, tlf 957 49 448
Fredlundskogen, Frank Inge Brauten tlf 41047077

Idrett og kulturbygg
Kippermoen idrettssenter, Bjørn Magne Helskog 993 98 328
Mosjøen kulturhus/kino, Torger Tokle 913 70 114
Topic ungdomsklubb, Tom Inge Karstensen tlf 915 82 432

Kontaktinformasjon

Telefon:  75 10 10 00
Epost: post@vefsn.kommune.no
Besøksadresse: Rådhuset, Skjervgata 34

Driftsenhetsleder Brynjulf Brun Svendsen 75 10 18 30 - 959 43 390
Leder byggdrift Cato Johnsen tlf 75 10 18 35 - 957 88 245
Prosjektleder Finn Arne Johnsen 958 80 349
Driftsingeniør formålsbygg Morten Skog tlf 908 76 545
Driftsingeniør boliger Edd Rune Olsen 991 01 807
Ingeniør Stian Krane 412 08 656
Renholdsleder område 1 Lisbeth Granmo 482 51 856
Renholdsleder område 2 Heidi Kleivhaug 412 95 709