Vi har fått informasjon fra KLP om at all investering i Russland er frosset, og det jobbes nå for å trekke seg ut av Russland.

Det betyr at 22 russiske selskaper blir ekskludert. KLP skal jobbe for å selge KLPs samlede investeringer, som utgjør i underkant av 500 millioner kroner.

Les mer på KLP sin nettside