Det er foreslått å rette «Høgnes» til «Høyneset», «Husvik» til «Husvika», «Indre Marka» til «Innermarka», «Sjuvegsletta» til «Sjyvegsletta» m.fk., og noen navn, som «Tverrlandet» og «Bjønnmyro», er foreslått tilføydd. Se liste i tabellen nedenfor her.

Merknader kan sendes til Vefsn kommune på eDialog: https://www.vefsn.kommune.no/edialog

Frist for å komme med merknader: 25.6.2021.

Navnetype

 

Foreslått korrigering el. tilføying

Navn på kart

 

Kart-vedlegg

 

Kommentar

 

Nes i sjø

 

Høyneset

 

Høgnes
N50 1826-1
Sjøkart 57

last ned kart 1

 

Grend

 

Husvika

 

Husvik
N50 1826-1
N5 DK 182-5-1

last ned ​kart 2

Bør navnet Halsfjorden, som dekker et større område, brukes i stedet?

Mo

Rundmoen

 

last ned ​kart 3

 

Grend

 

 

 

Inner-Marka el. Innermarka
Ytter-Marka el. Yttermarka

 

Indre Marka
Ytre Marka
SSR
Marka, in
Marka, yt
N50 1926-4

last ned ​kart 3

 

 

Innermarka er den delen av Marka som ligger innafor Røsdalselva.  Yttermarka ligger utafor (vest for).

 

Ås

Skardsåsen

Skardåsen
N5 DN 185-5-4

last ned ​kart 4

 

Myr

 

Bjønnmyro

 

Stormyra
N50 1926-4
N5 DP 185-5-1

last ned ​kart 5

Bjønnmyro er et gammelt navn brukt om denne myra. Blir navnet Stormyro brukt i tillegg?

Bekk

Bjønnbekken

 

last ned ​kart 5

Bekken kommer fra Bjønnmyro og er et gammelt navn.

Strand

 

Tverrlandet

 

 

last ned ​kart 6

 

Tverrlandet er området fra Lynghaugbrua til Brekkelva. Vegen er kalla Tverlandsvegen.

Slette

Sjyvegsletta

Sjuvegsletta

last ned ​kart 7

 

Dal

 

Kløvadalen

 

Klovadalen
N5 DQ 188-5-3

last ned ​kart 7

 

Slette

Masingvollen

 

last ned ​kart 7

 

Vik

Vesterosen

 

last ned ​kart 7

 

Vik

Osan

 

last ned ​kart 7

 

Dal

Nordjordsdalen  

 

last ned ​kart 8