1000006968.jpgKommunedirektør i Vefsn kommune Erlend Eriksen har i dag, 2.2.2024, ansatt Karin Ingebrigtsen som ny kommunalsjef for tjenesteområde helse, omsorg og velferd i kommunen. Tjenesteområdet omfatter sykehjemstjenesten, hjemmebaserte tjenester, miljøterapitjenesten, helsetjenesten, barne- og ungdomstjenesten samt NAV. Tjenesteområdet har for 2024 et nettobudsjett på 552 millioner kroner.

Jeg er tilfreds med å ha kommet i mål med ansettelsen i denne viktige lederstillingen i Vefsn kommune, sier kommunedirektør Erlend Eriksen. - Av våre 3 tjenesteområder er dette i volum det største vi har i kommunen opplyser Eriksen. Den demografiske utviklingen vi står overfor, med et stadig større antall eldre i befolkningen, representerer kommunens største utfordring i kommunen i årene som kommer, sier Eriksen som opplyser om at kommunen hadde et godt tilfang av søkere til stillingen som kommunalsjef. 

Den nye kommunalsjefen, født i 1962, er opprinnelig fra Hattfjelldal kommune, og er utdannet sykepleier. Hun har i tillegg masterutdanning i ledelse. Hennes praksis er blant annet som pleie- og omsorgssjef i Grane kommune, samt som enhetsleder for sykehjemstjenesten i Vefsn kommune fra 2012 og frem til i dag.

Vefsn kommune, som veldig mange andre kommuner i Norge, står overfor store utfordringer. Dette har først og fremst sammenheng med det økende antallet eldre i befolkningen, sier Karin Ingebrigtsen som legger til at Vefsn kommune har mange svært kompetente ansatte og ledere i tjenesten. - Jeg tenker vi i fellesskap er godt forberedt og rustet til å møte de utfordringene som kommer. For egen del har jeg en stor motivasjon i å samarbeide med andre, og å bygge opp gode lag med flinke medarbeidere og ledere, og tilpasse det fremtidige tjenestetilbudet til de behovene som oppstår fremover, sier Karin Ingebrigtsen. Ingebrigtsen avslutter med å understreke at hun er ydmyk i forhold til utfordringene denne stillingen krever, men setter samtidig stor pris på å ha mottatt tilbudet fra Vefsn kommune.