byggesakVefsn kommune har for tiden stor pågang av byggesøknader og begrenset kapasitet til å ta unna saksmengden med den korte saksbehandlingstiden vi har ellers  i året.

Vi gjør det vi kan for å komme gjennom saksmengden, men det må påregnes lengre saksbehandlingstid – også for komplette søknader. Vi beklager dette, men vi gjør alt vi kan for å ta unna sakene.

Vi ber publikum om å begrense kontakt til byggesakskontoret, og sende inn generelle spørsmål til post@vefsn.kommune.no.

For henvendelser som er gjenstand for saksbehandling eller i eksisterende saker (oppgi saksnr) skal det sendes inn via www.vefsn.kommune.no/edialog

Vi gjør videre oppmerksom på at byggesakskontoret kun er åpent for publikum onsdag og fredag i ordinær åpningstid for rådhuset, og at dere da bør booke avtale først.