Ordfører Berit Hundåla ønsker alle ei riktig god jul.