Vefsn kommune har satt kriseledelse etter at det er gått et jord- og snøskred i Drevja i Vefsn.
Raset har tatt med seg et fritidshus.

Fjordveien, tidligere fylkesvei 78, er ikke berørt av raset, men veien er stengt.

Vefsn kommune er bedt av politiet om å forberede en mulig evakuering i området.
Geolog er på stedet.