Etter anbefalinger fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har politiet besluttet å oppheve evakuering i Drevja.
Stengingen av Fjordvegen er også opphevet. Selve rasområdet er avsperret.
Rådmannen er glad for at hendelsen ikke gav noen personskader og at alle de evakuerte beboerne får flytte hjem igjen.