Med forbehold om at kommunestyret godkjenner avtalen, inviteres det til pressekonferanse hvor representanter fra Vefsn kommune og Eolus  / Øyfjellet Wind vil være tilstede.

Pressekonferansen vil være på Fru Haugans hotell  torsdag 17. juni kl. 18.00

 

Berit Hundåla
ordfører