I henhold til Lov om grunnskolen § 2, skal barn født i 2016 innskrives på 1.årstrinn skoleåret 2022/2023.

Det samme gjelder barn født før 2016 og som ennå ikke er begynt i skolen. (Barn innvilget utsatt skolestart)

Innskrivingen finner sted ved samtlige barneskoler i Vefsn onsdag 24.11.21 mellom kl. 17.00 -  19.00.