I henhold til Lov om grunnskolen § 2, skal barn født i 2018 innskrives på 1.årstrinn skoleåret 2024/2025. Det samme gjelder barn født før 2018 og som ennå ikke er begynt i skolen (barn innvilget utsatt skolestart).

Innskrivingen finner sted ved samtlige barneskoler i Vefsn tirsdag 21.11.23 mellom kl. 17.00 - 19.00.