I tråd med nasjonale retningslinjer er alle utendørs fotballbaner i Vefsn stengt for all organisert aktivitet

Fotballbane[1].JPG
Utover dette er det opp til innbyggerne å bruke baner i henhold til nasjonale retningslinjer for utendørs aktivitet, inkludert veilederen som ble presentert 1. april.
Grupper skal ikke bestå av mer enn fem personer og de skal holde anbefalt avstand på minst to meter. 

Ballaktiviteten må da handle om pasninger og teknikktrening. Vanlig spill er ikke akseptabelt da dette ikke ivaretar anbefalt avstand, sier enhetsleder for helse i Vefsn, Anne-Marit Almås Marken. 

- Når vi tillater innbyggerne å bruke utendørs idrettsanlegg i Vefsn forutsetter vi at alle tar ansvar, sier Marken.

Lekeplass[1].JPG- Det betyr at foresatte må følge med og se at barn og unge ikke bryter reglene om gruppestørrelser og avstand.
Marken understreker at fysisk aktivitet er viktig for alle og ikke minst for barna i ei tid med mange begrensninger. 
Ved eventuell misbruk kan baner bli stengt.

De samme reglene gjelder for nærmiljøanlegg, lekeplasser og uteområder ved skoler og barnehager.Veilederen som ble presentert 1. april: 
https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/veiledning-og-anbefalinger-om-idrettsaktivitet#avklaring-om-hva-forbudet-betyr