Trygghetsalarmene har et backupbatteri som skal sikre at alarmen fungerer selv om strømmen blir borte. Batterier varer i 24 timer.

Hvis mobilnettet blir borte, vil ikke trygghetsalarmen lenger få sendt melding til alarmtelefonene i hjemmetjenesten. Hvis dette skjer, vil hjemmetjenesten sørge for at de mest sårbare får økt tilsyn ved å sette inn mer personell.  Vi ber også om at pårørende og eventuelt naboer bistår med å se til eldre og sårbare som kan ha behov for tilsyn/ hjelp av noen om mobilnett og strøm blir borte.