Vefsn kommune mottar daglig søknader, henvendelser og spørsmål innen en rekke fagområder som ikke er direkte knyttet til Covid 19-pandemien.
Det kan være søknad om helse- og omsorgstjenester, søknad om økonomisk sosialhjelp, dispensasjonssøknader, byggesøknader, søknader knyttet til landbruk, kart og oppmåling, bygg og eiendom, samt tekniske tjenester, m.m.

Alle søknader blir registrert som vanlig, men på grunn av Covid 19-pandemien har flere av kommunens fagavdelinger nå begrenset kapasitet.

Det innebærer at søknadene ikke kan forventes behandlet innenfor den lovpålagte fristen.
Vi har på det nåværende tidspunkt ikke oversikt over når slike saker kan forventes avgjort.

Vi arbeider fortløpende, men med redusert bemanning, slik at det må påregnes lenger saksbehandlingstid enn normalt.
Dette gjelder også for de som har aktive saker.

Dette til orientering.
 

Med hilsen
Rådmannen

digital_post-web_200x157.jpg

eDialog: https://www.vefsn.kommune.no/edialog
E-post vedr saker: post@vefsn.kommune.no
E-post vedr faktura: okonomi@vefsn.kommune.no