Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 år har svært liten risiko for å kreft i skjoldbruskkjertelen, og trenger ikke ta jodtabletter.

Se Informasjonsbrosjyre om jodtabletter
 

Selv om tablettene kommer til salgs i apotek, skal kommune ha systemer for mulig utdeling av jodtabletter på skoler, barnehager og institusjoner. Jodtablettene som er sendt kommunene er beregnet for oppbevaring i kommunene eller der hvor barn og unge oppholder seg på dagtid.


Du finner også mer informasjon om jodtabletter på www.stralevernet.no (ny adresse fra 1.1.2019: www.dsa.no) og www.helsenorge.no