Som følge av Corona vil vi fra 13. mars sette inn tiltak for å begrense smittespredning. Helsestasjon er åpen, men vi vil prioritere nyfødte og de minste som skal ha vaksine. Dersom din time er utsatt eller avlyst vil dere få beskjed via telefon, sms, evt brev. Vi oppfordrer til å følge denne siden eller kommunens nettside for fortløpende oppdateringer. 

Vi ber om at søsken ikke blir med på helsestasjon, dette for å begrense hvor mange som er på venterom.​

 

Følgende konsultasjoner på helsestasjonen går som normalt:

6 uker, 3 mnd, 5 mnd, 6 mnd, 1 år, 15 mnd.

 

Følgende kontroller i svangerskapsomsorgen går som normalt:

​Første kontroll tas hos fastlege i uke 10 (viktig for henv blodprøve og UL i uke 18). Uke 28, 32, 38, 40 hos jordmor. 

 

All gruppevirksomhet utgår inntil videre, dvs barseltreff, 4 uker gruppe, COS-kurs, samt grupper i regi av skolehelsetjenesten.

 

Ingen besøk på helsestasjon utenom avtalt time. Ta kontakt per telefon dersom dere har spørsmål, eller ønsker time; tlf 75101620.

Konsultasjoner i skolehelsetjenesten utgår inntil videre.

 

Helsestasjon for ungdom: Stenger til over påske. Avtaler som er gjort ang p-stav og spiral går som planlagt. Ved spørsmål, ta kontakt per telefon 75101620.

 

NB: er du syk uansett årsak, ikke møt på helsestasjon