Q-tips, våtservietter, filler og annet søppel som havner i do er et stort problem for oss til vanlig, og den desidert største årsaken til pumpestopp. Under dagens spesielle omstendigheter registrerer vi nå en betydelig økning av dette og annet søppel inn til pumpestasjoner og renseanlegg

Nå sliter vi veldig ved pumpestasjonene i kommunen. Den siste uken har det vært en stor økning av søppel i kloakken og det fører til at stasjonene kan gå tette.

Vår jobb er å holde avløpsanleggene i gang og sørge for sikker håndtering av avløpsvannet, og så må kommunens innbyggere sørge for å kaste søppel i søppelbøtta og fett og matrester i organisk avfall. Sammen skal vi løse denne utfordringen. For budskapet er enkelt: Tiss, bæsj og dopapir er alt som skal i do.

Det er viktig for den normale driften av avløpsrenseanlegg og tilhørende installasjoner ikke får mange ekstra oppgaver som følge av at flere kaster ting i toalettet som ikke skal dit. I tillegg til ekstraarbeid for en yrkesgruppe som allerede har mye å håndtere, så kan det føre til kjelleroversvømmelser hos den enkelte husstand.

Vannverkene i Norge produserer rent vann så du kan ha god hygiene, men husk å bruke søppelbøtta.


kloakk 4.jpgBilder fra rengjøring av en pumpestasjon


kloakk 3.jpg
La ikke dette skje hos deg!!