Avdelingsleder Tanja Drevland, SolinaHelse og omsorg har arbeidet med å få plass et planverk som skal bidra til at vi klarer å løse utfordringene på kort og lang sikt. Dette arbeidet er ferdigstilt og nå skal planene settes ut i live!

En av 8 planer er pårørendestrategien. Vefsn kommune er først ut på Helgeland med å få på plass en egen strategi for denne gruppen.  Arbeidet har vært ledet av Tanja Drevland som til daglig er avdelingsleder på Solina vår lindrende enhet. Tanja brenner for dette området og har hatt med seg engasjerte ansatte og brukerrepresentant.

De aller fleste av oss vil oppleve å stå i en pårørendesituasjon en eller flere ganger gjennom livet. Det å hjelpe og støtte en av sine nærmeste vil oftest kjennes både naturlig og meningsfullt. På et tidspunkt kan imidlertid denne rollen oppleves som svært krevende og altoppslukende. Dette kan for mange gå ut over egen helse og livskvalitet, I et aldersvennlig samfunn er det viktig at tjenestene bidrar til å gjøre pårørenderollen håndterbar, slik at pårørende kan leve gode egne liv, og kombinere pårørenderollen med jobb, utdanning, og sikre at ingen barn må ta omsorgsansvar. Vi er avhengige av at pårørende klarer å stå i sin rolle over tid.

Målet med denne strategi- og handlingsplanen er derfor å styrke pårørendestøtten både på tjeneste- og individnivå. Strategien løfter utfordringer og behov hos denne gruppen, og foreslår tiltak for en bedre pårørendeomsorg.

Les denne og de andre planene: