Vefsn Kommune ønsker forslag til nominasjoner for sin frivillighetspris, som deles ut til en initiativrik person, lokal forening, idrettslag, organisasjon eller gruppe som har utmerket seg med frivillig innsats, 

Frist for å komme med forslag

Forslagene sendes til folkehelse@vefsn.kommune.no innen tirsdag 28. november 2023.

Statutter for frivillgprisen:

  • Deles ut til en initiativrik person, lokal forening, idrettslag, organisasjon eller gruppe som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og/eller samfunnet.
  • Frivilligprisens mål er å sette fokus på det frivillige engasjement som legges ned for andre, og gjennom prisen ønsker vi å synliggjøre betydningen som frivillig sektor har for samfunnet. Prisen skal også være med på å skape engasjement og anerkjennelse rundt frivillig innsats, og fremme organisasjonene bak de nominerte. Prisen skal synliggjøre frivillighetens verdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats
  • Prisen kan gis på grunnlag av en persons, lokal forenings eller gruppes frivillig innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt
  • Formålet er å hedre frivilligheten og bidra til at det gode samspillet mellom kultur, folkehelse, organisasjonsliv og den frivillige sektor for øvrig blir sett og satt pris på
  • Komiteen peker ut prisvinneren og ordfører foretar overrekkelse. Dersom flere kandidater blir vurdert likt, kan komiteen unntaksvis dele prisen mellom flere. Frivilligprisen kan ikke tildeles virksomhet som er helt eller delvis finansiert over offentlig budsjett. Prisen kan ikke tildeles person som mottar økonomisk kompensasjon for sitt bidrag