Helgeland friluftsråds ildsjelpris deles ut en gang årlig. Alle kan nominere en kandidat som er hjemmehørende i en av friluftsrådets medlemskommuner; Vefsn, Grane, Alstahaug, Herøy, Leirfjord eller Dønna.

Kjenner du noen som skaper begeistring for friluftslivet der du bor?

Statutter for Eldhugprisen

§1 Helgeland friluftsråds ildsjelpris – «Eldhug» -tildeles den eller de som gjennom sitt virke eller i fritid på en fremragende måte har arbeidet for økt friluftsaktivitet, og gjennom dette skapt ringvirkninger i sitt lokalsamfunn, eller på annen måte skapt begeistring for friluftsliv.

§2 Prisen deles ut av Helgeland friluftsråd. Prisvinneren bekjentgjøres av rådets leder på rådets siste møte før jul hvert år.

§3 Prisen kan tildeles en organisasjon, en institusjon, en bedrift eller en enkeltperson tilhørende en av medlemskommunene i Helgeland friluftsråd.

§4 Prisen består av en diplom med argumentasjon, samt en spesiallaget gjenstand med relevans i prisens navn og formål. Årstall, navn og «Eldhug» skal være synliggjort på gjenstanden.

§5 Alle innbyggerne i medlemskommunene kan komme med forslag til prisvinner. Denne muligheten bekjentgjøres.

§6 Hvem som hvert år får tildelt prisen avgjøres av rådets arbeidsutvalg. Ved behov kan arbeidsutvalget rådføre seg med de andre medlemmene i rådet.

§7 Prisvinner skal behørig omtales i relevante media.

Tidligere vinnere

Vinnere av Eldhugprisen 2019Eldhugprisen ble første gang utdelt i 2016, og vinneren var Stavassdalens venner. I 2017 fikk Ingar Solberg prisen for sin mangeårige innsats for orienteringssporten i Vefsn, og i 2018 fikk Mosåsens venner prisen. 

Fjorårets vinner ble jentegruppa JeSS (Jenter-Styrke-Samhold) fra Herøy.

Nominasjoner av kandidater til Eldhugprisen sendes til:

Helgeland friluftsråd
Postboks 560
8651 Mosjøen
E-post: helgeland@friluftsrad.no

Frist for innsending av nominasjoner er 15. november 2020