Om du ikke vet hva faretegnene er, eller ignorerer disse, kan det få store konsekvenser.

Den beste måten å unngå å bli tatt av skred på, er å unngå områder der man kan utløse skred eller hvor skred kan gå over der man ferdes.
Unngå derfor terreng brattere enn 30 grader og bekkedaler. Bekkedaler gir god le for vinden og samler snøen effektivt.
Går det skred i slike områder kan man bli fanget i en terrengfelle uten fluktmuligheter.

I år ser det ut som det er spesielt store mengder vindtransportert snø i Øyfjellet.
Vindtransportert snø, eller fokksnø legger seg i leområder, og kan føre til langt større snømengder enn hva nedbørsmengdene ellers skulle tilsi. Fokksnø fører til danning av sammenhengende snølag, eller flak som kan gi tørre flakskred, den aller farligste skredtypen.
Det er dette vi ser i Øyfjellet nå og vi anbefaler derfor på det sterkeste at ingen benytter turveien ut til Marsøra.

Her er de viktigste faretegnene:

1. Ferske snøskred.
Ferske skred er alltid tegn på snøskredfare. Naturen kan nesten ikke gi klarere tegn på at det er fare for snøskred. Ta hintet, hold deg unna skredterreng.

2. Drønnelyder i snøen.
Drønnelyder avslører at det finnes et eller flere svake lag nede i snødekket som kollapser ved belastning. 

3. Skytende eller ferske sprekker i snøen.
Sprekker i snøen viser at det øverste snølaget har dannet flak som sprekker opp, forholdene for flakskred ligger til rette.

4. Stort snøfall.
Som en tommelfingerregel sier vi at du bør være ekstra oppmerksom hvis det kommer mer enn 30 cm nysnø i løpet av et døgn.

5. Rask temperaturendring
Resultatet av temperaturstigning blir ofte våte flakskred eller våte løssnøskred. Dersom det finnes svake lag i snødekket som ligger over et stort område kan vi få store flakskred
Dersom det regner i tillegg, vil skredfaren øke enda mer, da regnet fører til en ekstra belastning i form av vekt på snødekket, samt øke bevegelsen nedover/siget i snøen.

6. Mye vann i snøen
Når det regner blir snøen ofte tyngre og svakere!
Resultatet av regn på snødekket kan bli både våte flakskred og våte løssnøskred.

7. Vindtransportert snø
Vindtransportert snø, eller fokksnø legger seg i leområder, og kan føre til langt større snømengder enn hva nedbørsmengdene ellers skulle tilsi.
Snøfokk fører til danning av sammenhengende snølag, eller flak som kan gi tørre flakskred, den aller farligste skredtypen.

Tipsene er hentet fra https://www.varsom.no/snoskredskolen/skredfarevurdering-og-faretegn/faretegn/
 

Vefsna_400x300.jpeg