Kommunestyret vedtok i møte 16.12.20 å sende sak om nedlegging av Elsfjord skole ut på høring. Innkomne uttalelser blir tatt med i saken som framlegges i kommunestyret 24.mars.

Dokumenter i saken:
Brev til høringsinstanser vedr endring av skolestruktur - Elsfjord skolekrets
- Høringsdokument om nedleggelse av Elsfjord skole 
Rapport WSP 2018
Tilleggsrapport WSP 2020
Rapport Med Ungdom i Fokus 2018

Høringsfrist er 16.03.21. 
Eventuelle uttalelser sendes inn ved å benytte eDialog. Eller til post@vefsn.kommune.no.