Vefsn kommune sender med dette på høring et fremlegg til endringer i Forskrift om hundehold, Vefsn kommune, Nordland.
Fremlegget oppdaterer i all hovedsak §2 som regulerer uthevet båndtvang.

Les forskriften her: Forskrift om hundehold

Har du innspill, kan det sendes til post@vefsn.kommune.no