Det starter opp vedlikeholdsarbeid i Hjartåstunnelen søndag 17. januar.

I tidsrommet fra 19.00-05.00: stengt med gjennomslipp av trafikken kl. 20.00, 20.50, 21.55, 23.00, 00.00, 01.15 og 03.00.
I tidsrommet fra 05.00-07.00: kontinuerlig ledebilkjøring.

Anbefalt omkjøring
Anbefalt omkjøring er over fv. 78 Ømmervatnet. Utrykningskjøretøy kan passere.

Fri ferdsel i partallshelger
Det er ikke arbeid i tunnelen i partallshelger mellom fredag kl 07.00 og søndag klokken 19.00.

Sluttdato
Sluttdato er foreløpig satt til fredag 19. mars 2021.

Det blir annonsert og informasjon på 175.no