berit og rune_350x263.jpg29 representanter deltok  i møtet, de aller fleste fra sine egne hjemmekontor. I formannskapssalen på rådhuset satt bare ordfører Berit Hundåla (Sp) og varaordfører Rune Krutå (Ap).

Noen utfordringer med å få alle oppkoplet med lyd og bilde ble løst relativt raskt.

I stedet for spørretimen som vanligvis innleder komunestyremøtet, ble det gitt en orientering om koronasituasjonen i Vefsn. Etter tur redegjorde kommunalsjefene for tiltak som er gjennomført innenfor deres respektive ansvarsområder, før politikerne fikk anledning til å stille spørsmål.

Kommuneoverlege Hege Harboe-Sjåvik understreket de store samfunnsmessige utfordringene som koronakrisen fører med seg, og at det viktige nå er å kjøpe seg tid til å være forberedt dersom det skulle komme et smitteutbrudd i Vefsn.
Fortsatt er det ingen påvist koronasmitte i kommunen.
 

screenshot KST_500x281.pngSpørsmål fra kommunestyrerepresentantene gjaldt blant annet situasjonen om informasjon til  fremmedspråklige, forholdene for enslige mindreårige flyktninger, barselkvinner, sårbare barn i utsatte familier, eldre hjemmeboende og personer med psykisk sykdom eller psykiske utfordringer. Det ble også spurt om ansatterepresentasjon i beredskapsarbeidet og om smittevernustyr, før kommunestyret gikk løs på den ordinære sakslista.


Møtet ble streamet på vanlig måte via kommunens hjemmeside.
Opptak av møtet kan du se her: https://vefsn.kommunetv.no/