IllustrasjonDen nasjonale smittesituasjonen er alvorlig, og regjeringen kom i går med en rekke innstramminger, råd og tiltak for å begrense smittespredningen nasjonalt. 

På nasjonal basis viser erfaringer at det er en stor utfordring når ansatte i utdanningssektoren får påvist smitte. Man ser ofte omfattende karantenesetting og hjemmeskole, selv ved få smittetilfeller blant ansatte eller elever. Det er også en økende utfordring for kommunene å gjennomføre smittesporing når det påvises flere tilfeller i skolemiljø, og krevende for skolene å opprettholde tilstedeværende undervisning når mange ansatte må i karantene.​  

Data innrapportert til MSIS, Nasjonalt smittesporingsteam og Fylkesmenn viser en økning i antall skoler med meldte tilfeller blant elever eller ansatte i oktober, særlig fra områder med mer utbredt smitte. Selv om flere skoler har fått påvist tilfeller blant elever eller ansatte, er det fortsatt vanligst med et begrenset antall tilfeller. I Helgelandsregionen har totalt sett lave smittetall, men det pågår et utbrudd av Covid-19 i Rana kommune, hvor det er mange berørte i ungdomsalder og videregående skole. 

Etter en totalvurdering heves derfor tiltaksnivået ved alle videregående skoler i Vefsn kommune til RØDT for uke 46 og 47. Tiltaksnivået heves forebyggende, for unngå omfattende karantenesetting og/eller nedstengning av skoler ved eventuelle tilfeller av Covid-19 blant elever eller ansatte. Ny vurdering gjøres innen 19/11. 

Se veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020