Politiet opprettholder ferdselsforbudet i Helgelandstrappa inntil NVE har gitt sin faglige anbefaling.

Det vil bli gjort en ny vurdering av sikkerheten i morgen ettermiddag.