""Fredag var det avslutning for kommunestyret for perioden 2019 - 2023.

Mange representanter gikk ut av kommunestyret etter mange års virke som politikere.

Gunnvald Lindset og Magnus Myrvoll takket av etter 28 år og Berit Hundåla takket av etter 36 år. Ronny Dorp Ronny var ikke tilstede, men han takker av etter 24 år som folkevalgt.

Kommunenes Sentralforbund (KS) har et hedersmerke for dem som har 24 år eller mer som folkevalgt og går av. De som var til stede ble hedret med hvert sitt hedersmerke i går.

Avtroppende ordfører fikk også med seg et bilde som takk for sine 4 år med klubba. Med en god momemtliste som utgangspunkt har Stig-Ove Sivertsen fanget hennes politiske liv.

""