corona-bla.jpgRegjeringen har definert kommuner med kjent eller mulig smittespredning av muterte virusvarianter som «Ring 1-kommuner». Kommuner som ligger i randsonen til disse kommunene er definert som «Ring 2-kommuner». For å redusere risikoen for import og spredning av muterte virusvarianter har Vefsn kommune følgende anbefalinger:

Unngå reiser
Det er viktig at befolkningen unngår å reise til kommuner som har utbrudd med mutert virusvariant. 

Ring 1-kommunene
Anbefalinger for personer som de siste ti dagene har vært i en eller flere av «Ring 1-kommunene»:

  • Vi anbefaler deg å ta test selv om du ikke har symptomer. Test anbefales på dag én og dag syv. 
  • Vi oppfordrer deg til å jobbe hjemmefra, og unngå nærkontakt med personer utenfor egen husstand, frem til du har fått svar på test tatt på dag syv. Hurtigtest er ikke tilstrekkelig, det skal tas PCR-test. 
  • Dersom du utvikler symptomer etter å ha oppholdt deg i disse kommunene, oppfordres også husstandsmedlemmene dine til å være hjemme fra jobb og skole, inntil negativt prøvesvar foreligger hos deg som har vært på reise.

Ring 2-kommunene
Anbefalinger for personer som de siste ti dagene har vært i en eller flere av «Ring 2-kommunene»:

  • Vi ber deg utvise forsiktighet, og begrense antall nærkontakter på jobb/skole og i fritiden. Vi ber deg teste deg, selv om du ikke har symptomer. Terskelen for å holde deg hjemme og bestille ny test ved symptomer må også være lav.

Hjemmekontor
Arbeidsgiver bør vurdere muligheten for tilrettelegging med hjemmekontor for personer som ankommer Vefsn fra kommuner i Ring 1 og Ring 2. Dersom det ikke er mulig å tilrettelegge med hjemmekontor, må arbeidsgiver gjøre egne risikovurderinger og tilrettelegge slik at kontakt med annet personell minimeres.

 

Kommuner på Østlandet som er omfattet av Ring 1 /Ring 2:
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/sporsmal-og-svar-om-koronasituasjonen/kraftigere-tiltak-i-ostlandskommuner-sporsmal-og-svar/id2829752/#tocNode_1

Kommuner i Bergensområdet som er omfattet av Ring 1 /Ring 2:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/bergensutbruddet-kraftige-tiltak-i-bergen-og-kommunene-rundt/id2831984/

 

Hege Harboe-Sjåvik
kommuneoverlege