Litt om forliksrådet
Forliksrådene har en viktig og krevende oppgave med å ivareta rettssikkerheten i Norge. De skal være et lavterskeltilbud som bidrar til at flest mulig tvister blir løst utenfor domstolene. Behandlingen i forliksrådet skal legge til rette for at partene ved mekling eller dom får løst saken enkelt, hurtig og billig.

Forliksrådsmedlem
Det skal velges 3 faste og 3 vara til forliksrådet. Vefsn kommune utbetaler godtgjøring til de faste forliksrådsmedlemmene med kr. 7 500, - pr. år. Dette kommer i tillegg til Statens godtgjøring på. Kr. 750, - per. møtedag.

Det vil bli gitt opplæring av de som blir valgt som forliksrådsmedlemmer. Det er Sivilrettsforvaltningen som har fått i oppdrag å lage et nytt system for denne opplæringen.

Møtefullmektig
Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger. Den møtefullmektige sin rolle i forliksrådet, er å hjelpe/snakke for den som er kommet i et slikt uføre med en sak i forliksrådet.

Honoraret for å være møtefullmektig i en sak, er på mellom kr. 611, - til kr. 1 243, -

Synes du dette ser interessant ut, kan du sende en e-post til post@vefsn.kommune.no og melde din interesse.