from Husbanken on Vimeo.

 

Bostøtte er for personer med lave inntekter og høye boutgifter. Du må være 18 år for å få bostøtte. Boligen din må være en helårsbolig med egen inngang, bad og toalett og med mulighet for hvile og matlaging.

På husbanken.no kan du sjekke om du kan få bostøtte og sende en elektronisk søknad.

Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no. Du kan også henvende deg til vårt boligkontor for hjelp og veiledning