Med bakgrunn av situasjonen med koronavirus ønsker Vefsn kommune å kartlegge ressurser som kan benyttes i helsetjenesten dersom det blir behov.
Har du helsefaglig utdannelse eller erfaring, men jobber med andre oppgaver i dag? Eller har du ledig arbeidskapasitet av andre grunner?
Da ønsker vi at du registrerer deg her: https://kommune24-7.no/1824/vefsn_2 
I første omgang ønsker vi bare en oversikt over tilgjengelig helsepersonell, men dersom vi kommer i en situasjon med mangel på personell, tar vi direkte kontakt med deg.