Det er ikke mulig for kommunen, fastlegene eller pasientene selv å styre hvem som flyttes til annen fastlegeliste. 

De som flyttes vil få beskjed. Vi beklager de ulempene det medfører. 

 

I løpet av våren vil den totale listekapasiteten på fastlegelistene i Vefsn bli større. Dette gir bedre mulighet for innbyggerne til å bytte fastlege. Du kan sjekke hvem som er din fastlege, bytte fastlege, eller registrere deg på venteliste her: www.helsenorge.no