Hvis du klikker deg inn på den aktuelle elven nedfor vil du finne kart som viser grense mellom elv og sjø. Grensen er markert med rød linje i kartene og viser skillet mellom grunneiers område og allmenhetens område.
 
 

Fusta

Grense mellom elv og sjø i Fustavassdraget settes til fra FustrotaGrense elv sjø Fusta
(koordinater: N 7310314 Ø 416412) til Vesetlandet (koordinater N 7310136 Ø416472).

Mere informasjon om Fusta og fiske:
https://lakseelver.no/nb/elver/fusta

 

Klikk på bilde for stor versjon.

Drevjo

Grense elv sjø DrevjoGrense mellom elv og sjø i Drevjovassdraget settes til odde hvor steinmolo begynner ved elva
(N 7314084 Ø 414999) i rett linje til motsatt side (N 7314478 Ø414317)

Mere informasjon om Drevja og fiske finnes på Drevja Elveierlag sin facebookside:
https://www.facebook.com/Drevja-Elveierlag-1230449033653558/

 

Klikk på bilde for stor versjon.

 

Vefsna

Grense mellom elv og sjø Vefsnavassdraget settes fra østside ved Alcoa Grense elv sjø Vefsna
(N7304363 Ø 417077) i rett linje over til vestsiden Marsøra (N 7303907 Ø 416612).

Mere informasjon om Vefsna og fiske:
https://lakseelver.no/nb/elver/vefsna

 

Klikk på bilde for stor versjon.

Halsan/Hestdalselva

Grense mellom elv og sjø settes fra østside av fjorden: (N 7304210 Ø 394538) og vestside av fjorden: (N 7304252 Ø: 394356)


Grense elv sjø Halsan/Hestdalselva

Klikk på bilde for stor versjon.