Vefsn kommunes beredskapsgruppe holder nå daglige møter.
Kommunen følger nasjonale myndigheters restriksjoner og råd.


Helgelendingen, Vefsn NO og Mosjøen.com er viktige samarbeidspartnere for å få ut informasjon til kommunens innbyggere.

 

  • Kommunen har opprettet eget Koronasenter. Dette synes å fungere godt, med mange henvendelser så langt.
    Henvendelse en blir fortløpende besvart. Totalt 4 operatører + 1 frivillighetstelefon
  • Rundt 150 personer er testet, men det er foreløpig ikke påvist Koronasmitte i Vefsn kommune
  • Det forventes lengre saksbehandlingstid på generelle søknader og henvendelser til kommunen, se også innlegg på kommunens hjemmeside
  • Personer som testes for koronavirus må være i isolat i påvente av prøvesvar
  • Ellers er ytterligere personell i Vefsn kommune satt i hjemmekontor for å redusere risiko for smitte. Halvparten av kommunens strategiske ledelse er også på hjemmekontor. De som nå er på hjemmekontor av disse er kommunalsjefene John -Arvid Heggen og Trine Fåkvam samt kommunens økonomisjef Asle Gammelli. Rådmann Erlend Eriksen, kommunalsjef Kristin Hurthi og HR-sjef Sissel Reinfjell har arbeidssted Rådhuset. Dette vurderes fortløpende.
  • Det vises for øvrig til egen pressemelding sendt tidligere i dag vedrørende kontakt mellom kommunen og bedrifter som innehar samfunnskritiske funksjoner.

Kommunen oppfordrer til godt naboskap og samarbeid slik at man kan opprettholde viktige samfunnsfunksjoner.

 

Kontaktpersoner:

Rådmann Erlend Eriksen, 90521571

Ordfører Berit Hundåla, 48123789

For medisinske spørsmål: Kommuneoverlege Hege Harboe-Sjåvik, 41726350

 

Vefsn kommune

19/3-20

Kristin Hurthi
beredskapskoordinator