Siden oppdatert 08.08.23


Lav smitterisiko til mennesker

Folkehelseinstituttet (fhi) vurderer risikoen for smitte av fugleinfluensa fra fugl til mennesker som svært lav. Dette gjelder også i områder der det er funnet døde fugler og det er påvist fugleinfluensa hos villfugl.

Les mer om råd for å forebygge smitte med fugleinfluensa til mennesker på fhi.no -->
 

Mattilsynes temaside

Du finner relevant informasjon om fugleinfluensa på Mattilsynets nettsider

Slik som blant annet:

  • Hva du gjør om du finner syke eller døde fugler?
  • Du har tatt på en død fugl uten å bruke hansker
  • Hva om katten spiser fugler?
  • Hvordan smittes fugler?
  • Er det ok å mate fugler?
  • Hva med jakt og bærplukking?
  • Hva med mat og drikke?
     

Meld fra til Mattilsynet

Hvis du oppdager døde eller syke fugler og andre dyr, og mistenker fugleinfluensa ønsker Mattilsynet at man melder i fra: Varsling til Mattilsynet om døde fugler -->


Annen nyttig informasjon

Les mer om fugleinfluensa på Mattilsynets nettside --> og på Statsforvalteren i Nordland sin nettside -->.