Frivillige fra Termik og sanitetsforeningen ringer eldre om koronasituasjonen

Også i Vefsn er det nå påvist koronasmitte, noe som kan bety økt bekymring og uro hos mange.

Kommunalsjef John-Arvid Heggen setter pris på at frivillige fra Termik og Sanitetsforeningen er i gang med systematisk oppringing til alle i Vefsn over 78 år.
Formålet er å kartlegge hvordan hver enkelt har det og høre om det er noe de trenger hjelp til.

- Om de så bare ønsker å bli ringt til for å få snakke med noen, så skal de få det tilbudet, sier Heggen. Så alle eldre hjemmeboende, uansett tilstand, blir prøvd ivaretatt.

Ringerunden har startet med eldre over 85 år.

ringedamer
De frivillige som ringer melder om positiv tilbakemelding fra de eldre. Her er noen av dem utenfor lokalene til Termik som låner ut kontorene sine til aksjonen. Fra venstre Turid Langlien (Termiker), Lena Thoresen (Termiker) og Britt Hoff (Mosjøen Sanitetsforening). (Foto: Lill-Karin Aanes)

Mange er med

-Vi har mange frivillige som er med, forteller leder Ellinor Saue i Mosjøen sanitetsforening. Også i Termik er det stor oppslutning om denne dugnaden.
Fire er på vakt samtidig, forteller daglig leder Lill-Karin Aanes.

- De eldre blir så glade, og de frivillige forteller om mange gode samtaler.

Tiltaket er en videreføring om hjelp fra frivillige til å handle og kjøre hjem mat

- Vi hadde en evaluering av dette tiltaket, og det var faktisk mitt forslag at vi kunne starte  ringeaksjonen i tillegg, sier Ellinor Saue. Hun forteller at sanitetsforeninger landet over er engasjert i forskjellige typer av frivillig innsats i forbindelse med koronakrisen. Saue tror at mange eldre og enslige kan være bekymret og at de derfor setter stor pris på å bli oppringt. Mange har ikke familie her og andre får ikke lov til å ta i mot besøk av sine pårørende.

Foreløpig er det laget ei turnusliste for ringedugnaden fram til onsdag før påske. Så blir det en stopp i selve påskehøytiden, med oppstart igjen fra tirsdag 14. april.

Forberedelser

Alle som deltar har underskrevet taushetserklæring. Det er også utarbeidet en mal som kan være til hjelp for samtalen og for å kartlegge hvilke tjenester den enkelte allerede benytter seg av. 

Termik har stilt sine kontorer til disposisjon for opplegget. Alle som ringer, sitter på hvert sitt kontor.

Ellinor Saue mener at det som nå skjer av frivillig innsats viser at Vefsn kommune har store ressurser å spille på.
- Når alt dette er over må vi få gjennomført en skikkelig kartlegging. Da vil vi være bedre rustet for en ny krise, mener hun.