Kommunen oppfordrer bedrifter som driver følgende virksomhet til å sende inn skjema for oppdatert registrering innen 15.03.20:


- Asylmottak

- Hospitser

- Campingplasser

- Lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler (registrerte skoler og barnehager trenger ikke sende inn)

- Lokaler som foretar utslipp av avløpsvann

- Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere

- Frisør- og hudpleievirksomhet 

- Hulltakingsvirksomhet (hull i ørene og piercing). Gjelder også frisører og hudpleiesalonger som driver hulltakingsvirksomhet. 

- Tatoveringsvirksomhet (alle former for tatovering. Gjelder ikke akupunktur).

 

Registeret vil bli brukt som grunnlag for å kontrollere at alle meldepliktige virksomheter har meldt inn sin virksomhet, og at enkelte typer virksomheter (f.eks. tatoveringslokaler) er inspisert og godkjent ihht forskriften. Det er en egen rubrikk for avkrysning dersom din bedrift ikke tidligere er meldt inn eller godkjent. Kommunen vil være behjelpelig i etterkant med innmelding og godkjenning, for virksomheter som oppgir i registreringen at dette mangler. 

 

Formålet med arbeidet er å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold, sikre befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen, og sikre hygieniske forhold og forebygge overføring av smittsomme sykdommer. 


Forskrift om miljørettet helsevern (lovdata.no)

Skjema for oppdatering av register for virksomheter som omfattes av forskrift om miljørettet helsevern